За източниците на информация

visualhunt.comОт педиатрите често ще чуете “Не четете в интернет” – нещо, на което аз винаги опонирам. Интернет, форума “Кърмене” в БГ Мама спаси моето кърмене и кърменето на много други жени. И все пак:
Не всичко в и-нет е достоверно и проверено. Кърменето е политика – неуспехът в кърменето е бизнес за милиарди! И щом в клета България има медии като “Брадва”, “ПИК” и подобни, защо да няма такива по целия свят. Индустрията плаща добре на всеки, който е готов да пише каквото му кажат. Всякакви страшни истории, стряскащи истории за починали бебета от недохранване, като основен виновник се цитира изключителното кърмене, вместо да се търсят истинските причини, като най-често това е безотговорно отношение на самите наблюдаващи бебето лекари, както и липсата на навременна и адекватна помощ за кърмене и изобщо хранене. Тук е мястото да отбележа, че много хора пишат и без да са платени, а само, за да направят някаква сензация, шок или да спечелят малко внимание. Звучат наставнически, като някой компетентен орган, но всъщност изразяват само лични, често пъти изкривени впечатления или просто личен опит, надлежно представен като компетентна препоръка. Примери много, няма да ги цитирам, за да не им правя ненужна реклама. В подобни статии, буквално всеки абзац сочи за неадекватност и некомпетентност, както на автора(ако текста е измислен) така и на обкръжаващите бебето хора(ако те са истински).
  Пример е небезизвестния сайт Fed is Best. Четейки на пръв поглед излизат мними факти, изследвания, разкази от първо лице, как някоя майка била притискана да кърми и да не дохранва и ето защо нейното бебе починало – заради изключителното кърмене. Разбира се в такива статии не се коментира, кой е лекарят на това бебе, какви препоръки точно е дал, дали тези препоръки са били спазени. За консултанти по кърмене рядко се говори. Защо ли 🙂) Защото навсякъде по света, където има сертифицирани консултанти по кърмене IBCLC или акредитирани доброволци, както тук в БГ са ЛЛЛ и НАПК, тези консултанти са минали съответно обучение, а и освен това си водят стриктни записки, особено IBCLC, в които се описва медицинската история на майката и бебето, какви са трудностите и точните препоръки, плюс доклад към наблюдаващото медицинско лице. И така бързо става ясно, че в случаите на починали бебета, явно никой не е потърсил компетентна помощ. Но въпреки това, авторите(по всяка вероятност платени от индустрията) отговорно и категорично заявяват, че виновник е “изключителното кърмене”, както  и че майките са “притискани да не дохранват с формула, за да се увеличи процента на изключително кърмени бебета”
Ето какво прави впечатление от един много разпространен материал от този сайт: Статията с потресаващото заглавие “Ако бях му дала само една бутилка формула, той щеше да е жив”, опитва по категоричен начин да ни убеди, че смъртта на бебенцето се дължи само и единствено на липсата на бутилка с формула. Разказва се историята на едно видимо здраво според наблюдаващите лекари новородено и доносено бебе, което според консултантите на място в болницата “суче чудесно” и всичко трябва да е наред. Майката споделя, че в първия ден бебето почти не слиза от гърда и много често плаче. Тя е успокоявана от медицинските сестри, че това е нормално поведение на бебето. Нещо повече те повиват бебето, за да е по-спокойно между храненията. Двадесет и седем часа след раждане, бебето е загубило около 4,7% от рожденото си тегло, а 53 часа след раждане вече достига десет процентната граница. Своевременно консултантът по кърмене – IBCLC, констатира и рисковите фактори предпоставка за отложена лактогенеза 2(слизане на млякото) при тази двойка майка и бебе, а именно  – преддиабетно състояние, ПКЯ(поликистозни яйчници), проблеми с фертилността, малки и разположени на голямо разстояние една от друга гърди, с минимален растеж по време на бременността, майка за първи път и оперативно раждане.  Тези рискови фактори не случайно се отбелязват от консултанта по кърмене. Те не служат просто за запълване на нечия документация, те са предназначени за съответните медицински лица, които са компетентни да препоръчат адекватни мерки за майката и за бебето. От статията не става ясно дали такива са били препоръчани, освен наблюдението от сестрата. Майката е изписана от болницата преди да има признаци на слязло мляко 64 часа след раждането.
На няколко места в статията се споменава “cluster feeding”(кърмене на куп) в началото, така е обяснено поведението на бебето, когато то е искало да суче много често. В последствие сестрата не само че не обръща внимание на постоянното сукане, но и повива бебето. В следващ абзац се обяснява от авторката как “cluster feeding” всъщност може да изгори повече калории на бебето, от колкото то приема с кърмата. Последното споменаване на “cluster feeding”  – “бебето е установено в безсъзнание и без пулс след cluster feeding.” Цялата тази тъжна история с правилно подбрани думички и цитати, трябва да наведе читателя на единствения възможен извод, а именно, че смъртта на това бебе се дължи на кърменето, като подлага под съмнение отдавна доказани и проверени в практиката препоръки и като използва термин обясняващ нормално и естествено поведение на здраво кърмено бебе.
Какво не ни казват в тази история?

  • Бебето умира от сърдечна недостатъчност. Ако то се беше хранило с формула, дали щяха да обвинят формулата за смъртта му  или щяха да потърсят по-дълбоко причините за тази сърдечна недостатъчност?
  • Какви са били протоколите за действие в тази болница, в ситуации като гореописаната и спазени ли са те. Всяка болница “Приятел на бебето” има такива протоколи, в които ясно се посочва кога и при какви условия се препоръчва дохранване.
  • Не ни казват и каква отговорност понасят наблюдаващите сестри и  целия екип около майката. Защото ако ни кажат, току виж се оказало, че не кърменето е виновно за смъртта на бебето, а неадекватността на медицинския персонал.

Photo by the UMF on Visualhunt.com CC BYПример за изкривяване на информация:
Взето е от същият сайт – тип “криво огледало”, страницата about
10% of vaginally-delivered and 25% of cesarean-delivered exclusively breastfed (EBF) babies lose excessive weight in the first days of life.” Обърнете внимание на фразата “excessive weight” която е линк към друг сайт. Първо всички новородени бебета губят тегло и всички ние тук знаем, че това е нормално. Счита се че до около 7% загуба е нормално, при 10% това е сигнал за нередност и във всяка болница има разработени протоколи, какво да се прави в тази ситуация. Но авторите не случайно акцентират върху excessive weight и не случайно е линк, значи със сигурност, това е нещо страшно, без да се впускат в допълнителни обяснения, какво според тях е excessive weight loss, нито колко е приемливо и какво се прави. А нека да видим самия линк на фразата – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4279066/ колко удобно да свържеше една стряскаща фраза с достоверен източник на информация, в който чисто просто казват, как са правени изследвания върху определен брой бебета, установили са, че при всички има загуба на тегло и са разработили модел, по който да се оценява тази загуба. И следва:
What’s Known on This Subject:
Exclusively breastfed newborns lose weight daily in the first few days after birth. The amount of weight lost varies substantially between newborns, with higher amounts of weight loss increasing risk for morbidity.

What This Study Adds:
This study presents nomograms demonstrating percentiles for weight loss by delivery mode for those who are exclusively breastfed. The nomograms have potential to be used for early identification of neonates on a trajectory for greater weight loss and related morbidities.

И задължителната информация след това, че СЗО и всички авторитетни източници насърчават изключителното кърмене. Т.е. изследването не цели да каже изключително кърмените бебета са в риск.

И така, проверявайте източниците си! Задавайте въпроси – кой стои зад тях и какви са целите му и интересите му. Примери за изкривена информация има в доста статии и книги от български автори. Преди да се доверите на някоя книга, потърсете на кои източници се базира тя. Те трябва да са поместени или след всяка глава или в края на книгата. Личния опит на даден автор може да е чудесен за него самия, но ние майките заслужаваме адекватна, доказана и обективна информация за въпросите, които касаят нашето здраве и това на децата ни.
И да, АМ, може да спаси кърменето. Има три важни правила, които следвам:
1. Нахрани бебето
2. Запази лактацията
3. Майката е експерта

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *