Лични данни

Обща информация

Photo credit: Foter.com

От 25 май 2018 г. e в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка. В качеството си на администратор на лични данни по предоставяне на услугата: Консултация по кърмене“ отговарям на всички изисквания на новата регулация, като събирам единствено данни за Вас до толкова, до колкото са необходими за извършването на моята дейност и ги пазя отговорно, съгласно всички изисквания на действащото национално и европейско законодателство.

Администратор на лични данни

Десислава Пеева – Сертифициран консултант по кърмене и лактация (IBCLC)
phone.mail 1

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Чл. 1. (1) Събирам Вашите лични данни във връзка с предоставянето на услугата Консултация по кърмене на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:

(2) Като консултант по кърмене, аз мога да изпратя информация за консултацията заедно с вашите лични данни на вашия лекуващ лекар и/или педиатър на вашето дете по електронна поща, факс или друг начин с цел допълнителна консултация с тях.

(3) Блогът „Кърменето“ http://кърменето.eu ползва платформата на WordPress. При отправени запитвания чрез блога, Вие се съгласявате да оставите e-mail адрес и при необходимост лични данни изброени в чл.3(1) за целите на online (дистанционно) консултиране.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Чл. 2. (1) Информацията и личните данни, които споделяте с мен са ми нужни и се събират с цел максимално точно и коректно да направя оценка на вашето кърмене и да ви дам нужните насоки и предложения за справяне с трудностите, които сте посочили и за които търсите моята подкрепа, включително за следните цели:

 • покриване на стандартите за добри практики на консултантите по кърмене;
 • счетоводни цели;
 • статистически цели;
 • други законово изисквани цели.

(2) Спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(3) Обработвам и съхранявам личните данни с цел проследяване на вашия прогрес с кърменето, захранването и отбиването, както и в случаите на последваща консултация или когато имате допълнителни въпроси към мен. С цел защита на легитимен интерес и доказване на изпълнени задължения.

(4) За събиране на Вашите лични данни използвам платформата Jotform. Доставчикът на приложението JotForm декларира, че е съвместим с ГДПР

Видове лични данни събирани от мен

Чл. 3. (1) Ние може да събираме (частично или в цялост) следните лични данни за съответните изброени цели:

 •  Име, адрес, e-mail, и/или телефон – събирани за контактна информация, с цел за обратна връзка с Вас и изпращане на допълнителни материали и информация, информация за предстоящи събития с мое участие, анкети за обратна връзка и допълнителна консултация чрез приложението viber.
 •  Медицински данни и/или изследвания – събирани за формиране на максимално адекватна оценка на възможностите за ефективно и успешно кърмене;
 • Снимки или видео заснемане. Това се случва само с изричното ви съгласие, като се вземат всички възможни мерки за ограничаване на идентичността(по възможност не се заснемат лица или други идентифициращи ви обекти)

(2) Извършваме следните операции с личните данни за съответните изброени цели:

 • Въвеждане, обработка и съхранение на хартиен и/или електронен носител на вашите данни с цел проследяване на вашия прогрес и допълнителна оценка на възможностите за ефективно и успешно кърмене и максимално качество на предлаганите услуги;
 • Въвеждане, обработка и съхранение на хартиен и/или електронен носител на вашите данни с цел изпълнение на всички законови изисквания.

(3) Аз не събирам следните данни и не извършвам следните операции с личните данни:

 • данни расов или етнически произход;
 • данни за политически, религиозни или философски убеждения, или за членство в партийни и синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация;
 • автоматична обработка за взимане на решения на база предоставените лични данни.

Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 4. (1) Съхранявам вашите данни за срок от 5 години, считано от последния Ви контакт с мен за услуга. След изтичането на този срок, полагам необходимите грижи да премахна и унищожа всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

(2) Съхранявам личните данни, които е необходимо да пазя по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока, описан в (1) по-горе.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни

Чл. 5. (1) Вие имате право да оттеглите съгласието си за обработването на личните данни по всяко време – за целта следва да подадете писмено искане към мен на посочените по-горе координати, като удостоверите своята идентичност и самоличност. Оттеглянето на Вашето съгласие касае само данните, предоставени и събирани с цел извършване на услугата „Консултация по кърмене“ и не касае данните, изисквани по закон.
(2) Вие имате право на достъп и информация относно Вашите лични данни, събирани, обработвани и съхранявани от мен – за целта следва да подадете писмено искане на посочените по-горе координати, като удостоверите своята идентичност и самоличност. Ще Ви предоставим исканата информация в подходящ вид и в срок до 30 дни от потвърждаване на Вашата самоличност.
(3) Вие имате право да коригирате Вашите лични данни, обработвани и съхранявани от мен – за целта следва да подадете писмено искане на посочените по-горе координати, като удостоверите своята идентичност и самоличност. Ние ще направим нужните корекции в срок до 30 дни от потвърждаване на Вашата самоличност.
(4) Вие имате право да изискате изтриването на личните данни по всяко време – за целта следва да подадете писмено искане към мен на посочените по-горе координати, като удостоверите своята идентичност и самоличност. Изтриването касае само данните, предоставени и събирани с цел извършване на услугата „Консултация по кърмене“ и не касае данните, изисквани по закон..

Вашите права при нарушение на сигурността на личните Ви данни

Чл. 6 В случай на нарушаване на правата Ви съгласно приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Комисия за защита на личните данни

Седалище: гр. София
E-mail: kzld@government.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg