Информирано съгласие

 

Консултацията за кърмене и лактация за мен е преди всичко партньорска работа. Вие, вашето бебе и аз сме един екип. Ние сме равнопоставени, като вашите цели свързани с кърменето и интересите на бебето във връзка с това са приоритет за мен. Няма значение колко дълго искате да кърмите или как искате да предоставите майчино мляко на бебето/бебетата си. Аз вярвам, че вие сте експерта по своето бебе и с правилните насоки и подкрепа от моя страна можете да постигнете най-доброто, на което сте способни по отношение на кърменето.

Добрата екипна работа се базира на взаимно доверие и информираност по отношение на услугата, която предоставям. Информираното съгласие е формата, която използвам, за да очертая правата и задълженията ни в процеса на работа. Всяка една от точките изброени по-долу може да бъде коментирана или отказана.

С Информираното съгласие се споразумяваме, аз Десислава Пеева като Сертифициран консултант по кърмене и лактация (IBCLC), да ви предоставя индивидуална консултация по поставени от вас проблеми свързани с кърменето, захранването или отбиването на вашето дете. Това съгласие важи, както за първоначалното, така и за последващи посещения, телефонни разговори и интеренет комуникация(e-mail, viber, skype, facebook, messaneger и др.) Консултацията по кърмене не дава предписания отнасящи се до опазване, поддържане и възстановяване на Вашето здраве и това на Вашето дете.

Следната информация е включена в документ “Информирано съгласие”, който аз  ви предоставям на място, или през интернет, за да се запознаете лично.

 1. Консултацията от Сертифициран Консултант по Лактация не замества медицинската грижа, която се предоставя от медицински специалисти. Знанията ми са специализирани и са плод на години личен опит, клинична практика като доброволец, задълбочено обучение и преминат международно признат изпит. Не поставям диагнози, не предписвам лечение и медикаменти. При нужда ви насочвам към специалист. Моята дейност по-скоро допълва дейността медицинския екип, като по този начин той може да се съсредоточи вниманието си върху други приоритети, за които са обучавани;
 2. Услугите, които ви се предоставят не представляват медицинска помощ или медицинска консултация. Задължение на консултанта по кърмене е да ви насочи към лекуващите ви лекари(личен и педиатъра), ако забележи здравословен проблем, който следва да се адресира. Дори консултанта да притежава медицинско образование или да има познания в дадена област, той не е вашия лекар и не следи здравето ви;
 3. Консултация със Сертифициран Консултант по Лактация, на живо или през интернет връзка, може да включва визуална и мануална оценка на гърдите на майката, устата на бебето и на засукването, наблюдение на майката и бебето по време на кърмене, анализ на информацията отнасяща се до кърменето и организацията на кърменето, демонстрация на техники за подобряване на кърменето, насоки относно подобряване на кърменето, демонстрация и използване на пособия подпомагащи кърменето и изготвяне на план за успешно кърмене, който може да се променя в хода на консултирането и последващо проследяване.
  Преди всяко мое действие ще бъдете информирани и ще ви поискам разрешение. Вашето тяло и това на бебето ви са неприкосновени. Целта ми е по време на консултацията да ви покажа как вие сами да се справяте със собствените си ръце
 4. Когато консултацията е дистанционна сте уведомени, че възможностите на консултанта са ограничени;
 5. Последващи консултации могат да се осъществяват по телефона, електронна поща, интернет, социална мрежа или по друг удобен за двете страни начин, като сте наясно, че информацията, която предоставяте при осъществяване на консултациите я предоставяте доброволно и за целта на провеждането им;
 6. Възможно е да присъстват обучаващи се консултанти. Разбира се, преди това ще ви попитам дали е удобно и става само с ваше съгласие;
 7. Важно е да ме информирате за всички промени, които могат да окажат влияние на процеса на кърмене тъй като несъобщаването на конкретни факти и обстоятелства може да доведе до невъзможна или непълноценна консултация;
 8. Добре е и да ми споделите и за прогреса в кърменето, възникнали въпроси, трудности или притеснения;

Плащането за услугите и материалите е ваша отговорност

Предоставяте съгласие за това:

 1. Ако вие сте съгласни и ако преценим за необходимо и полезно, аз мога да изпратя информация за консултацията по електронна поща, факс или по друг начин на вашия личен лекар или педиатър на детето ви и да се осъществи консултация с тях. В останалите случаи, вие сте тези, които преценявате дали и каква информация за консултацията да споделите с медицинския екип;
 2. Информация от тази консултация, включително снимки и видео, може да бъде използвана с цел обучение, платено или безплатно, с разбирането, че никакви имена и други идентификационни данни няма да бъдат използвани;
 3. С ваше разрешение могат да бъдат извършени всички посочени в този документ манипулации съгласно обхвата на практиката на Сертифицирания консултант по лактация;
 4. Да предоставите лични данни, съгласно „Правилата за защита на лични данни“ https://karmene.info/gdpr/

Относно снимки и видео материали  – понякога консултацията би била много трудна без тях, особено дистанционната. В други случаи бих искала да потърся второ мнение от друг консултант или съм забелязала, че вие и вашето бебе се справяте чудесно с дадено нещо и би било много полезно за други майки да го видят нагледно. Снимките и видео материалите се правят така, че по възможност да няма лица или или каквито и да е идентифициращи вас данни. В последствие тези материали може да бъдат използвани само за образователни цели(платени или безплатни), включително презентации в професионални конференции и семинари, курсове, без допълнително информиране или компенсации. Никаква идентифицираща информация няма да бъде предоставена във или едновременно с фотографиите или видеото. Ако не сте съгласни с това, моля да го заявите изрично.

Ако имате въпроси или искате да обсъдите която и да е точка от гореизложеното, не се притеснявайте да ме потърсите.